Overlijden Bart De Man

Wij melden u met droefheid het overlijden van Bart De Man, gewezen voorzitter van de Rumbeekse Oekense Middenstand (ROM).

Bart stond in het najaar van 1978, samen met Noël Depuydt (+), Jan Donck, Michel Delaere, Edwin Parrein, Marcel Croes en Arnold D’haene aan de wieg van de ROM. Wij danken hem als pionier en inspirator en van wat nu Ondernemend Rumbeke is.

Hij was in de beginjaren, na Noël Depuydt en Gerda Molenaers, een tijdlang voorzitter tot Marc Dubois in 1987 de voorzittershamer overnam. 

Bart was door vele ondernemers gekend als zelfstandig accountant-belastingconsulent, hij was oprichter van A.Count+ bvba, lid van de Marnixring ‘De Blauwvoet’ en lid van het beschermcomité van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. 

Op de rouwkaart lezen we: 

“De droom is gerealiseerd, de zorg is verdwenen, de trots is gebleven, zijn levenswerk is af”.

Onze innige deelneming aan familie en vrienden.

Met dank aan A.D. voor het schrijven van dit bericht

Leave a Reply