Over ons

De ROM geschiedenis

Na een vergadering van enkele middenstanders zag op 5 september 1978 de ROM het levenslicht. Aan de wieg van deze vereniging stonden voorzitter Noël Depuydt, Jan Donck, Michel Delaere, Edwin Parrein, Marcel Croes, Bart De Man en Arnold D’haene. De missie van de ROM is al sinds jaar en dag het stimuleren van lokale, commerciële leven. 

In de loop der jaren stonden verschillende voorzitters aan het roer van de ROM. Na Noël Depuydt waren dat achtereenvolgens Gerda Molenaers, Bart de Man en Marc Dubois. Elke voorzitter streefde het doel van de ROM na met zijn eigen accenten.

Verbonden door trots

Rumbeke leeft! En Rumbeke is trots. Op zijn inwoners, maar ook op zijn vele ondernemers, die het weefsel vormen van de lokale economie. Die ondernemers zijn al meer dan 40 jaar verenigd in de Rumbeekse en Oekense Middenstand, kortweg de ROM. Om beter aan de uitdagingen en opportuniteiten van vandaag te kunnen beantwoorden, kreeg de ROM een nieuw elan.

Uitdagingen en opportuniteiten

Rumbeke leeft. De regio evolueert, net als het ondernemerschap. Door globalisering, de komst van het internet en sociale media volstaan de oplossingen van het verleden niet meer om in de toekomst het verschil te blijven maken. Er is meer afstand tussen de ondernemer en de klant, die bovendien veel beter en sneller geïnformeerd is.

De sterke groei van het aantal inwoners in Rumbeke, vooral gezinnen, is dan weer een opportuniteit. Ook de bouw van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta betekent nieuwe kansen voor ondernemers die zich in de regio willen vestigen en die zich willen verenigen.

Ondernemend Rumbeke

Het huidig bestuur van de ROM, o.l.v. voorzitter Hans Dewulf, zag in deze uitdagingen en opportuniteiten een andere aanpak vereisen. De vereniging gaat voortaan door het leven als ‘Ondernemend Rumbeke’. Tijdens een kick-offevent voor de ondernemers uit Rumbeke, Oekene, Beitem en Zilverberg werd duidelijk dat het gaat om meer dan alleen een nieuwe naam en logo. Waar de vereniging er vroeger vooral voor winkeliers was, ligt de focus nu op alle lokale ondernemers. De hoofddoelstelling blijft nog steeds het stimuleren van lokale economie, maar Ondernemend Rumbeke wil meer zijn dan dat.

OR wil de contacten tussen zijn leden onderling versterken en optreden als aanspreekpunt voor andere organisaties en overheden. Zo wil OR ook voordelige samenwerkingsverbanden opzetten. Tot slot wordt er ook ingezet op meer visibiliteit voor de lokale bedrijven en winkels. Het ontwikkelen van een nieuwe website met aparte infopagina’s per onderneming is alvast een stap in de goede richting.