Corona-informatie voor ondernemers en handelszaken

Ook Ondernemend Rumbeke volgt de berichtgeving rond het Corona Virus op de voet. Wij proberen je ook hier te informeren met interessante links over en interessante weetjes.

www.info-coronavirus.be/nl.  
www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

Chat online met een dokter

Op deze website kunnen patiënten gratis inloggen en vragen stellen in verband met COVID-19. Deze zullen onmiddellijk betrouwbaar en gepersonaliseerd beantwoord worden door huisartsen. https://www.doctoranytime.be/nl/t/chat-avec-docteur

Op de website van de provincie West-Vlaanderen werd een FAQ-lijst gepubliceerd met de meest voorkomende vragen omtrent het coronavirus. 

Medische aanbevelingen

De Veiligheidscel van de Stad Roeselare kwam samen. Hier zitten onder meer ook de medische diensten. De Huisartsenkring vraagt alvast volgende richtlijnen te volgen:

“Heb je klachten van de luchtwegen (hoesten, niezen, keelpijn,…), koorts of een grieperig gevoel tijdens dit weekend? Gelieve telefonisch contact op te nemen met de huisarts van wacht op het nummer 1733. Er wordt een telefonische inschatting gemaakt. Kom niet naar de wachtpost. Je wordt er niet toegelaten.”

AZ Delta wijst erop dat ze bezoek aan het ziekenhuis ten stelligste afraden en zeker de combinatie kinderen/ouderen. Ook het restaurant blijft gesloten voor bezoekers. Om die redenen zullen de aangiftes van geboortes niet doorgaan in het ziekenhuis zelf, maar dienen ouders de aangifte te doen in het stadhuis.
De medische sector wijst op het absolute belang van een goede handhygiëne.

Callcenter 1788

Burgemeester Kris Declercq: “Ons callcenter 1788 wordt uitgebreid en versterkt om vragen van burgers en kwetsbare doelgroepen maximaal te beantwoorden en te begeleiden.” Het callcenter is via het gratis telefoonnummer 1788 bereikbaar op weekdagen van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 15 u. Ook op zaterdagvoormiddag van 8.30u tot 12 u. zijn onze medewerkers te  bereiken via het telefoonnummer 1788.”

Buiten de gewone openingsuren blijven de hulpdiensten permanent bereikbaar. Bel 112 in geval van nood.

Burgemeester Kris Declercq: “Ook de dienstverlening blijft gegarandeerd. We nemen echter wel maatregelen om de hygiënische richtlijnen strikt op te volgen. Wat telefonisch of via digitale weg kan gebeuren, zal zo worden afgehandeld. Een afspraak maken voor je langskomt wordt gestimuleerd. We vragen om niet-dringende bezoeken aan de Stads- en OCMW-diensten uit te stellen naar een later moment.”

Voorlopig blijven de huidige openingsuren van alle eerstelijnsdiensten gehandhaafd. Het gaat om:
–          Dienst burgerzaken (Balieplein – stadhuis)
–          Dienst IOD & 1788 (Onthaal + balieplein – stadhuis)
–          Omgevingsvergunningen (Stadhuis – 2de verdiep)
–          Welzijnsloket + individuele hulpverlening  (Welzijnshuis + LOI)
–          Vrijetijdspunt + Onthaal Toerisme & KOERS (Polenplein 15)
–          De Stedelijke Ateliers (Hoogleedsesteenweg)

Ook de recyclageparken in Roeselare blijven voorlopig open volgens de gewone openingsuren.

Aan de medewerkers die geen permanentiedienst opnemen, werd gevraagd om zo veel mogelijk van thuis uit te werken. Op het balieplein en in de wachtzaal worden maatregelen genomen om alles wat betreft de hygiëne en de fysieke afstand zo optimaal mogelijk te garanderen. 

De Stad benadrukt dat er heel wat zaken via het e-loket van de Stad (www.roeselare.be) kunnen gebeuren, zodat het aantal fysieke contacten tot het minimum beperkt kan worden. De Stad roept de inwoners op om hier zo veel als mogelijk gebruik van te maken.

Tijdelijk sluiten infrastructuur

Alle stedelijke sport-, jeugd- en culturele infrastructuur wordt tijdelijk gesloten. KOERS en het Vrijetijdspunt, Ter Posterie, zaal OCAR, sporthallen enz. sluiten de deuren. Dat betekent dat ook de sportkooi aan het Stationsplein, de looppiste en het gebouw van het Stedelijk Sportstadion, …  worden gesloten.